GEBAUEROVÁ Hana 5.5.1928-3.12.1984

Z Personal
Hana GEBAUEROVÁ
Narození 5.5.1928
Místo narození Praha
Úmrtí 3.12.1984
Místo úmrtí Praha
Povolání 19- Ekonom nebo statistik
53- Historik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 586-587

GEBAUEROVÁ, Hana, * 5. 5. 1928 Praha, † 3. 12. 1984 Praha, ekonomka, historička, pedagožka

Dcera matematika Jana Gebauera (1889–1945). Po maturitě na francouzském gymnáziu v Praze G. vystudovala 1947–51 Vysokou školu politickou a sociální. Nastoupila jako asistentka na katedru politické ekonomie nově zřízené Vysoké školy politických a hospodářských věd, z jejíž hospodářské fakulty vznikla 1953 Vysoká škola ekonomická (VŠE). Stala se zakládající členkou sekce dějin národního hospodářství, z níž 1958 vznikla samostatná katedra. Na škole působila až do odchodu do důchodu 1983. Kandidátskou disertační práci Úloha bank při vzniku českého finančního kapitálu obhájila 1962. Přednášela hospodářské dějiny kapitalismu. Autorsky se podílela (ve spolupráci s R. Olšovským a V. Průchou) na řadě skript a učebnic, ve své době u nás jediných souhrnných přehledech světových i československých hospodářských dějin. G. se specializovala na dějiny československého bankovnictví, měny a financí, pozornost věnovala také hospodářskému vývoji Francie. Její práce vynikaly nejen důkladnou znalostí literatury a archivních pramenů, ale i věcností, stylistickou a jazykovou vytříbeností.

Po sňatku s Miroslavem Strašrybkou (1950), docentem katedry ekonomiky zemědělství na VŠE, si ponechala původní příjmení. Manželé spolu měli dceru Markétu Strašrybkovou, středoškolskou profesorku, a syna Petra Strašrybku, lékaře hematologa. G. ukončila život sebevraždou.

D: výběr: R. Olšovský a kol., Přehled hospodářského vývoje Československa 1918–1945, 1961 (spoluautorka); R. Olšovský – V. Průcha – H. G., Úvod do hospodářských dějin, 1963; R. Olšovský – V. Průcha a kol., Stručný hospodářský vývoj Československa do roku 1955, 1969 (spoluautorka); V. Průcha a kol., Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století, 1974 (spoluautorka; vyd. též slovensky, Bratislava 1974); V. Průcha a kol., Historia gospodarcza Czechosłowacji XX wieku, Warszawa 1979 (spoluautorka).

P: NA, Praha, fond Hospodářské a sociální dějiny – Katedra hospodářských dějin VŠE (rkp. prací).

Václav Průcha