Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GEBHART_Jan_5.2.1945)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GEBHART Jan 5.2.1945-29.6.2018

Z Personal
Jan GEBHART
Narození 5.2.1945
Místo narození Praha
Povolání 53- Historik


Jan GEBHART

Literatura