GERSTNER Johann 17.8.1851-9.1.1939

Z Personal
Johann GERSTNER
Narození 17.8.1851
Místo narození Žlutice
Úmrtí 9.1.1939
Místo úmrtí Lublaň (Slovinsko)
Povolání 78- Hudební interpret
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 615-616

GERSTNER, Johann (též Hans), * 17. 8. 1851 Žlutice, † 9. 1. 1939 Lublaň (Slovinsko), houslista, hudební pedagog, dirigent

Syn bednáře Antona G. a Antonie, roz. Springerové. Jeho prvním učitelem hudby se stal bývalý vojenský kapelník K. Rom. Již v jedenácti letech hrál G. na pikolu ve žlutické kapele. Hru na housle studoval na pražské konzervatoři u M. Mildnera (1864–66) a A. Bennewitze (1866–70), jeho dalšími pedagogy byli J. Förster a H. Sitt, spolužákem O. Ševčík. Po absolutoriu se stal členem orchestru Stavovského divadla a současně druhým houslistou Bennewitzova kvarteta. 1871 krátce vystupoval jako koncertní mistr v Augsburgu, přesídlil do Lublaně, kde působil jako dirigent divadelního orchestru a ve Filharmonické společnosti (1871–75), na Císařské a královské hudební škole (1871–1919), na učitelském ústavu (1877–1919); do 1934 vyučoval soukromě hru na housle. Vychoval celou generaci slovinských houslistů. 1873 založil trio, které později rozšířil na kvarteto, s nímž koncertoval do 1918 na více než sto padesáti koncertech. V Lublani poznal G. Mahlera, který tam 1881/82 dirigoval divadelní orchestr. G. později často hostoval na jeho koncertech. Od 1882 pořádal pravidelné večery komorní hudby Filharmonické společnosti, která za jeho působení dosáhla vrcholného rozkvětu. Současně vystupoval do 1911 jako sólista v mnoha chrámech ve městě i jeho okolí. Provedl lublaňské premiéry skladeb J. Brahmse, A. Brucknera, A. Dvořáka, M. Regera, H. Pfitznera, P. I. Čajkovského aj. 2011 vyšla společná česko-slovinská emise poštovní známky ke 160. výročí jeho narození. V rodišti je připomenut také pamětní deskou.

L: Pazdírek, s. 314; HS 1, s. 365; ÖBL 1, s. 431; BL 1, s. 432; EBL 1, s. 164; LDM 1, sl. 716–717; G. Černušák, G. H., in: ČČH 11, 1963, s. 365; Osebnosti 1, Ljubljana 2008, s. 280; J. Weiss, Hans G., Maribor 2010; týž, Češki glasbeniki v 19. in na začatku 20. stoletja na Slovenskem, Maribor 2012, passim; D. Koter, Slovenska glasba 1848–1918, Ljubljana 2012, passim; https://cs.wikipedia.org (stav k 3. 5. 2015); http://www.ceskyhudebnislovnik.cz (s chybným datem úmrtí, stav k 23. 2. 2016); http://hkfilateliste.webnode.cz (stav k 3. 5. 2015).

P: SOA, Plzeň, matrika nar. řkt. f. ú. Žlutice 1823–1866, pag. 191.

Mojmír Sobotka