Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GINTL_Heinrich_Ed._13.7.1832-30.6.1892)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GINTL Heinrich Ed. 13.7.1832-30.6.1892

Z Personal
Heinrich Ed. GINTL
Narození 13.7.1832
Úmrtí 30.6.1892
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Heinrich Ed. GINTL