Verze z 30. 9. 2019, 09:32, kterou vytvořil Makariusová (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GIRGL František 13.4.1822-4.4.1864

Z Personal
František GIRGL
Viz František JIRGL