GLOCKSPERGER Johann 1689-17.4.1771

Z Personal
Johann GLOCKSPERGER
Narození 1689
Místo narození Aschach an der Donau (Rakousko)
Úmrtí 17.4.1771
Místo úmrtí Praha
Povolání 13- Geodet nebo kartograf
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 653

GLOCKSPERGER, Johann, * 1689 Aschach an der Donau (Rakousko), † 17. 4. 1771 Praha, zemský měřič, kartograf

G. prožil v Čechách většinu života. Do oboru ho zasvětil švagr, zemský měřič J. J. Knittl (1686–1735). G. byl 1732 na návrh stavovské silniční komise přijat za zemského měřiče. Přísahu u desk zemských složil 1737.

G. díla se vyznačovala profesionální kvalitou zpracování. Lze doložit plán Litoměřic (1726), vyměřování pražské obory Hvězda (1722); G. působil na českých panstvích (1732 Tloskov, 1734 Nové Dvory, 1739 pozemky kláštera v Kosmonosích). Podílel se na tereziánském katastru. Jako kartograf zpracoval kolem 1735 silniční mapu Čech. Byl autorem partikulární rukopisné mapy šesti hlavních silnic v Čechách, na kterých, pravděpodobně ve třicátých a čtyřicátých letech 18. století, spolupracoval se synem Františkem († 1774) a J. V. Práškem. G. nejvýznamnějším kartografickým dílem zůstal soubor tištěných map českých krajů vytvořený ve třicátých letech. 1735 se ucházel o místo dvorského výrobce matematických přístrojů na Pražském hradě a 1739 získal privilegium na jím zdokonalené sluneční hodiny.

L: J. Močičková, Zemský měřič J. G. a jeho mapy krajů, in: Historická geografe 39, 2013, č. 1, s. 7–20 (s další literaturou); I. Honl, Příspěvek k historické kartografii našich zemí. G. silniční mapa Čech, in: Sborník 4. sjezdu československých geografů v Olomouci 1937, 1938, s. 20–21; týž, Přísežní měřiči u desk zemských, in: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky 4, 1958, s. 141–159.

Jitka Močičková