Verze z 9. 12. 2019, 13:19, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GROLL Jiří 15.4.1682-24.11.1743

Z Personal
Jiří GROLL
Narození 15.4.1682
Místo narození Kroměříž
Úmrtí 24.11.1743
Místo úmrtí Györ (Maďarsko)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
61- Pedagog
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 762-763

GROLL, Jiří (řád. jm. Adolphus a S. Georgio), * 15. 4. 1682 Kroměříž, † 24. 11. 1743 Győr (Maďarsko), piarista, biskup, hebraista

Gymnázium absolvoval v piaristické koleji v Kroměříži. Do řádu vstoupil při obláčce 1696 v Lipníku nad Bečvou, kde v noviciátu složil o dva roky později řeholní sliby. Kněžské vzdělání získal v kolejích v Litomyšli, Kroměříži a Mikulově. Studia dovršil 1706 ve Vídni, kde zároveň vyučoval na gymnáziu a působil často i v neučitelských funkcích. 1712 vstoupil do služby u dvora vídeňského biskupa Franze Ferdinanda v. Rummela; poté se do vídeňské koleje vrátil, stal se jejím vicerektorem a 1718 rektorem. G. udržoval intenzivní kontakt s císařským dvorem. 1724 odešel jako zástupce řádu do generální kapituly do Říma, kde byl zvolen generálem řádu; funkci vykonával do 1730. Za svého generalátu se staral o posílení a sjednocení řádu. Později jako čekatel na biskupství pobýval především ve Vídni a spolupracoval s arcibiskupem kardinálem Sigmundem v. Kolonitzem. G. měl být původně jmenován biskupem ve Vídeňském Novém Městě, ale 1733 se jím stal v Győru. 1726 provedl generální vizitaci piaristických kolejí za Alpami. Zasloužil se také o šíření řádu ve Španělsku.

D: Testis et Doctor. Opus lingua hebraïca primum conscriptum, deinde ab eodem in latinam translatum, Viennae 1708; Rudimenta doctrinae Christianae pro ecclesia et dioecesi Jaurinensi, Jaurini 1734; Psalmi Davidici cum exegesi et phraseologia ad textum Hebraeum praemisso propylaeo psalmodico 1–2, Vindobonae 1757.

L: Wurzbach 5, s. 365–367; J. Schaller, Kurze Lebensbeschreibungen jener verstorbenen gelehrten Männer aus dem Orden der Frommen Schulen, die sich durch ihr Talent … ausgezeichnet haben, 1799, s. 58–60; A. Horányi, Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque artium… 2, Budae 1808–1809, s. 47–53; L. Picanyol, Rerum Latinarum scriptores ex Ordine Scholarum Piarum, Romae 1956, s. 42, 86, 193; G. Sántha, P. Adolphus G. a S. Georgio XIII. Ordinis Scholarum Piarum praepositus generalis (1724–1730), episcopus Jaurinensis (1733–1743). Excerptum e commentario. Ephemerides Calasanctianae 35, 1966; Diccionario Enciclopédico escolapio II. Biografias de escolapios, Salamanca 1983, s. 275–276; K. A. F. Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und böhmischen Ordensprovinz, München 1985, s. 126; M. Zemek – J. Bombera – A. Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, Prievidza 1992, s. 237.

P: MZA, Brno, fond G 10, Rukopisy, Seznamy členů jednotlivých domů německé provincie piaristů 1631–1724, inv. č. 577.

Václav Bartůšek