GROSS Vladimír 13.5.1916-29.6.1973

Z Personal
Vladimír GROSS
Narození 13.5.1916
Místo narození Ledce (u Plzně)
Úmrtí 29.6.1973
Místo úmrtí Brno
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
35- Odborník sklářství nebo keramiky
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 769

GROSS, Vladimír, * 13. 5. 1916 Ledce (u Plzně), † 29. 6. 1973 Brno, technik, keramik, pedagog

Po maturitě na plzeňské reálce krátce praktikoval v konstrukci ve Škodovce. 1936–39 a 1945 studoval strojní inženýrství na pražském ČVUT (Ing. 1946). 1939–55 pracoval v keramickém průmyslu, 1955–61 na ministerstvu stavebnictví a od prosince 1961 učil jako profesor na nově založené katedře strojního zařízení, mechanizace a automatizace stavebnictví na stavební fakultě brněnského VUT. Zabýval se hlavně strojním a energetickým zařízením průmyslových staveb a výrobou stavebních hmot, dílců i polotovarů, přispěl k masivní výstavbě bytů v šedesátých letech 20. století. Byl soudním znalcem v oboru mechanizace a automatizace stavební výroby či členem mj. zkušební komise pro posádky těžkých stavebních strojů a redakční rady časopisu Stavivo. G. se oženil 1940 s Danielou, roz. Schmalzovou, a spolu vychovali syna Vladimíra a dceru Elišku.

D: Strojní zařízení výroben stavebních hmot, jeho provoz a údržba. Pomocná kniha pro střední průmyslové školy stavebních hmot, 1965; Teplotechnika. Základy tepelné energetiky 1, 1965 (s M. Malingerem); Termodynamika, 1972 (s A. Markem a M. Malingerem).

L: Tomeš 1, s. 383.

P: Archiv VUT, Brno, fond Osobní spisy zaměstnanců, V. G., kart. G 3 (osobní dotazník s životopisnými daty, studiem, praxí před ustanovením profesorem, pracovní smlouvy, platové výměry, jmenování do komisí a výborů); fond Sbírka biografických dokumentů, V. G.

Gustav Novotný