Verze z 12. 12. 2019, 17:49, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GRUND rodina malířů a hudebníků

Z Personal
GRUND rodina malířů a hudebníků
Narození 1687
Místo narození Chlumec (u Chabařovic)
Jiná jména GRUNDT
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 784

GRUND (též GRUNDT), rodina malířů a hudebníků

Německá rodina pocházející ze severních Čech. Uměleckou tradici založil Christian G. (* 1687 Chlumec /u Chabařovic/, † 17. 11. 1751 Praha), barokní malíř. O jeho školení není nic známo. 1713 byl doložen jako malířský pomocník v Praze, 1735 přijat jako člen malostranského malířského cechu. 1717 se oženil s Ludmilou, roz. Spannenbergerovou († 17. 3. 1729), dcerou malostranského měšťana, s níž měl čtyři syny a dvě dcery. Byl malířem ve službě a do své svatby i v poddanství hraběte Norberta Vincence Kolowrata-Libštejnského, který se stal při křtu kmotrem jeho nejstaršího syna Norberta Josefa Karla (1717–1767). Z Christianova díla se zachoval jen zlomek oltářních obrazů a portrétů, odkazujících na vliv domácího baroka, zejména P. J. Brandla. Všichni jeho synové se uplatnili jako umělci. Po nejstarším a nejznámějším Norbertovi následoval výtvarně nadaný Franz Karl (* 3. 11. 1720 Praha, † 20. 11. 1743 Praha), otcův žák, dále Peter Paul (1722–1784), violista, který se prosadil v zámeckých kapelách v Rakousku a Německu, a Johann Eustach (* 17. 3. 1729), při jehož porodu zřejmě zemřela matka, ten se později v Německu rovněž úspěšně uplatnil jako harfista. Eustachův syn Johann Jakob Norbert (* 1755 Gunzenhausen u Ansbachu /Německo/, † 11. 2. 1814 Praha) vystudoval bohosloví ve Würzburgu a vstoupil do jezuitského řádu. Po jeho zrušení se v duchu rodinné tradice věnoval malbě. Vynikl jako rokokový a raně klasicistní miniaturista bavorského stylu. Pokoušel se také o malbu voskem. 1780–94 žil v Římě, 1794 se přestěhoval do Prahy, kde provozoval více hudbu, na sklonku života 1813 přijal profesuru na pražské konzervatoři, na níž učil literární předměty. Napsal umělecký cestopis Malerische Reise eines deutschen Künstlers nach Rom 1–2 (Wien 1789) a práci z dějin umění Die Malerey der Griechen… 1–2 (Dresden 1810–1811).

L: Dlabač 1, s. 508–509; Wurzbach 5, s. 398; RSN 3, s. 509; A. W. Ambros, Das Conservatorium in Prag, 1858, s. 34; KSN 4,561; Thieme-Becker 15, s. 142; Toman 1, s. 274 (se starší literaturou); BL 1, s. 484; P. Toman, Studie a vzpomínky českého sběratele, 1920, s. 44n.

Martin Kučera