Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GUTA_Habsburská)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GUTA Habsburská 13.3.1271-18.6.1297