Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÁJEK_Daniel_Vojtěch_1590-1630)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÁJEK Daniel Vojtěch 1590-1630

Z Personal
Daniel Vojtěch HÁJEK
Narození 1590
Úmrtí 1630
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Daniel Vojtěch HÁJEK