HÁJEK Jaroslav 4.2.1926-10.6.1974

Z Personal
Jaroslav HÁJEK
Narození 4.2.1926
Místo narození Poděbrady
Úmrtí 10.6.1974
Místo úmrtí Praha
Povolání 1- Matematik
19- Ekonom nebo statistik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 81-82

HÁJEK, Jaroslav, * 4. 2. 1926 Poděbrady, † 10. 6. 1974 Praha, matematik statistik

Středoškolské vzdělání získal na gymnáziu v Praze, za okupace musel studium přerušit a pracovat v německém zbrojním průmyslu, proto maturoval až po válce. Na Fakultě speciálních nauk Českého vysokého učení technického v Praze studoval obor statisticko-pojistné inženýrství; již od druhého ročníku byl pedagogickým asistentem Matematického ústavu ČVUT. V červnu 1949 převzal diplom inženýra, 1949−51 absolvoval základní vojenskou službu. 1951–54 byl postgraduálním studentem v Matematickém ústavu ČSAV (MÚ), po obhajobě disertace Příspěvky k teorii statistického odhadu, kterou vedl prof. Josef Novák, dosáhl vědecké hodnosti CSc. (1955). Do 1966 H. pracoval v MÚ ČSAV a 1966−74 na Matematicko-fyzikální fakultě UK (MFF). 1963 získal hodnost DrSc., 1963 se na MFF habilitoval, 1966 byl jmenován profesorem a ustanoven vedoucím katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky (1966−73). Roku 1973 převzal Státní cenu za práce o asymptotické teorii pořadových testů.

Hlavním předmětem jeho odborného zájmu byly statistické metody v teorii stochastických procesů, teorie pořadových testů a výběrová šetření. Publikoval téměř šest desítek vědeckých prací, mezi nimi sedm knižních titulů. Velký význam pro H. vědeckou i pedagogickou kariéru měly 1961−62 studijní pobyty na amerických univerzitách (University of California, Berkeley; Michigan State University, East Lansing; Florida State University, Tallahassee).

D: výběr: Teorie výběrových šetření, 1955; Teorie pravděpodobnostního výběru s aplikacemi na výběrová šetření, 1960; Theory of Rank Tests (se Z. Šidákem), 1967 (rusky 1971); Probability in Science and Engineering, 1967; Stacionární procesy (s J. Andělem), 1969; A Course in Nonparametric Statistics (s V. Dupačem), San Francisco – Cambridge etc., 1969.

L: Tomeš 1, s. 398; N. L. Johnson – S. Kotz, Leading personalities in statistical sciences from the seventeenth century to the present, New York etc., 1997; Z. Šidák, J. H., 1926−1974, in: Czechoslovak Mathematical Journal 25 (100), 1975, s. 491−501; Collected works of J. H. – with commentary, M. Hušková – R. Beran – V. Dupač (eds.), Chichester – New York 1998; https://web. math.muni.cz/biografie/jaroslav_hajek.html (stav k  15. 5. 2017); http:// www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hajek.html (stav k  15. 5. 2017).

Ivo Kraus