Verze z 14. 7. 2021, 19:03, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÁJEK Miloslav 10.12.1927-17.7.2010

Z Personal
Miloslav HÁJEK
Narození 10.12.1927
Místo narození Praha
Úmrtí 17.7.2010
Místo úmrtí Praha
Povolání 75- Sochař nebo medailér
76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 88-89

HÁJEK, Miloslav, * 10. 12. 1927 Praha, † 17. 7. 2010 Praha, malíř, sochař

Syn poštovního úředníka Jaroslava H. a Anny, roz. Paryové. 1944 absolvoval střední keramickou školu v Praze, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové studoval do 1948 v ateliéru všeobecného sochařství J. Laudy, 1951 ukončil speciálku J. Wagnera. Za studií byl členem Volného sdružení veselých umělců, vyhraňujících se v ostré opozici k oficiálnímu kánonu socialistického realismu. Zprvu se orientoval na plastiku, realizoval dva reliéfy na sídlišti v Ostravě-Porubě a plastiku ve vstupní hale Vysoké školy zemědělské v Praze-Suchdole. V šedesátých letech se účastnil mezinárodních sochařských sympozií v Hořicích. 1957 se stal zakládajícím členem první tvůrčí skupiny výtvarných umělců Máj, jejíž výstavy znamenaly významný předěl ve vývoji poválečného českého výtvarného umění od popisného schematismu k  samostatně přijímaným podnětům soudobého modernismu a nových avantgardních směrů. Od vzniku skupiny se H. zaměřoval na malbu, ve které byl de facto samoukem. Pod vlivem přátel M. Chlupáče, A. Bělocvětova, R. Fremunda a teoretika F. Dvořáka hledal osobité pojetí figurální malby. Poměrně brzy nalezl vlastní výraz v oblasti tzv. nové figurace. Zdůraznění jednoho symptomatického detailu se stalo charakteristickým rysem jeho malby. Zájem o ženskou figuru a o každodenní pracovní činnost, např. holení nebo vaření, ho vedl od neorealistického zobrazení ke stále větší znakovosti. Závěr jeho tvorby tvořily obrazy konstruktivní abstrakce. Po zániku skupiny Máj (1964) byl jako amatérský hudebník, jazzový hráč na žesťové nástroje, členem Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu a dočasně se v jejím rámci zajímal o akční, konceptuální a landartové umění. Vystavoval poměrně málo, poprvé 1962 v Galerii mladých.

Od sedmdesátých let stál mimo oficiální výtvarné struktury, více se zabýval grafickými listy a kovotepectvím. I v důsledku choroby postupně upadl téměř do zapomenutí.

L: DČVU 6/1, s. 81; SČSVU 3, s. 33; M. Klimešová – A. Primusová, Skupina Máj 57, 2007, s. 100–101; https://www.geni.com (stav k 3. 3. 2017); http://abart-full.artarchiv.cz (se soupisem výstav a další literaturou, foto; stav k 3. 3. 2017).

Martin Kučera