HÁJEK Viktor 15.7.1900-7.3.1968: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
 
| jméno = Viktor HÁJEK
 
| jméno = Viktor HÁJEK
| obrázek = No male portrait.png
+
| obrázek = Hajek Viktor portret.png
 
| datum narození = 15.7.1900
 
| datum narození = 15.7.1900
 
| místo narození = Hustopeče
 
| místo narození = Hustopeče

Aktuální verze z 14. 7. 2021, 19:18

Viktor HÁJEK
Narození 15.7.1900
Místo narození Hustopeče
Úmrtí 7.3.1968
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 91-92

HÁJEK, Viktor, * 15. 7. 1900 Hustopeče, † 7. 3. 1968 Praha, evangelický duchovní, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Byl synem evangelického faráře Josefa Ladislava H. Po maturitě na prvním českém státním gymnáziu v Brně (dnes třída Kapitána Jaroše) se 1919 zapsal na obor historie a filozofie na Filozofické fakultě UK, avšak po roce přestoupil na tamní Husovu československou evangelickou fakultu bohosloveckou a jeden semestr studoval také na Slovenské bohoslovecké fakultě v Bratislavě. 1924 absolvoval a ve studiu pokračoval na Westminster College v Cambridge ve Velké Británii. Na pražské teologické fakultě obhájil disertační práci Dogmatika Petra Chelčického (ThDr. 1930). Byl ordinován ve Velimi a působil jako vikář a později farář ve Farním sboru českobratrské církve evangelické (ČCE) v Růžďce nedaleko Vsetína (1925–29), poté jako farář tehdy ještě nerozděleného sboru v centru Brna (1929–50), ve stejné době 1929–48 vyučoval také evangelické náboženství na gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše. 1940 byl zvolen do funkce seniora Brněnského seniorátu ČCE, v němž pracoval 1940–47, potom byl náměstkem synodního seniora ČCE (1947–50) a  nakonec v  Praze zastával úřad synodního seniora ČCE (1950–68), tedy nejvyššího představitele této církve.

Byl nadaným kazatelem evangelia. Po 1950 vymohl na Státním úřadu pro věci církevní povolení shromažďovat děti a mládež při výkladu Bible a zpěvu v církevních prostorách.

Oženil se s Klárou, roz. Hajčovou, a vychovali spolu dvě děti. Syn Igor rovněž nastoupil do kazatelské služby mj. na místě seniorátního vikáře v Teplicích, záhy ji opustil a pracoval jako ekonom. Dcera Doris, provd. Titěrová, se stala sekretářkou synodní rady ČCE v Praze. Synovec Miloslav H. zastával funkci synodního seniora ČCE (1977–87), v současnosti působí jako farář ČCE H. vnuk Ondřej Titěra.

D: Petr Chelčický, Bratislava 1929; Katechismus, to jest křesťanské učení. Nové, biblickými doklady opatřené vydání, 1932 (s J. B. Jeschkem); Heřman z Tardy. K jeho stým narozeninám 19. listopadu 1932, 1932; Kázeň v Jednotě bratrské, 1934; Advent a adventismus, 1938 (zvl. ot. z časopisu Český bratr); Jsme ještě lidem kalicha? Dvě úvahy o svaté Večeři Páně, 1941; Evangelický katechismus, 1947; Co vyznáváme. Patnáct kázání o apoštolském vyznání víry, 1951; V zemi Husa a Komenského, 1954 (s A. Molnárem, J. L. Hromádkou a F. Kovářem); O svrchovanost víry. Sborník k 70. výročí narození prof. J. K. Hromádky, 1959 (s kol.); Biblická dějeprava, 1959 (výklad Bible pro děti a mládež, s M. Hájkem); Církev v proměnách času. Sborník k 50. výročí spojení českobratrské církve evangelické, 1969 (s L. Balcarem, B. Valešem a M. Šourkem); Rozhlasové úvahy: Bible kralická v rozhlasu, 19. 1. 1930; Deset rozhlasových kázání, 1933; Jiných deset rozhlasových kázání 2, 1937. Křesťanské kalendáře – Na každý den. Pomůcka pro denní četbu Písma svatého na rok 1954, 1953–54; totéž na rok 1958, roč. 5, 1957 (s kol.); totéž na rok 1964, roč. 11 (s F. M. Dobiášem); totéž na rok 1965, roč. 13 (s týmž); totéž na rok 1967, roč. 14, 1966 (s týmž); totéž na rok 1968, roč. 15, 1967 (s týmž); totéž na rok 1969, roč. 16, 1968 (s týmž).

L: Tomeš 1, s. 400; https://brno1.evangnet.cz/node/645 (stav k 6. 10. 2017); http://encyklopedie.brna.cz (stav k 6. 10. 2017).

Martin Horák, Gustav Novotný