Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÜTTL_Anton_Richard_13.6.1889-2.5.1971)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÜTTL Anton Richard 13.6.1889-2.5.1971

Z Personal
Anton Richard HÜTTL
Narození 13.6.1889
Úmrtí 2.5.1971
Povolání 88- Umělecký řemeslník


Anton Richard HÜTTL