HAAN Johannes Nepomucenus 5.5.1689-27.5.1744

Z Personal
Johannes Nepomucenus HAAN
Narození 5.5.1689
Místo narození (datum křtu) Brno
Úmrtí 27.5.1744
Místo úmrtí Ostrovačice (u Brna)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 1

HAAN, Johannes Nepomucenus (též HAHN, Joannes Antonius), * 5. 5. 1689 (datum křtu) Brno, † 27. 5. 1744 Ostrovačice (u Brna), řeholník benediktin

Syn perníkáře Františka Hahna a jeho ženy Marie. V rodišti absolvoval humanitní studia, 1706–09 filozofii a  teologii v Olomouci a 1711 (za probošta Antonína Pirma) vstoupil do rajhradského benediktinského kláštera. Tam byl 1714 vysvěcen na kněze a o deset let později zvolen podpřevorem a novicmistrem. Vedle filozofie a teologie se věnoval zejména diplomatice; uspořádal archiv brněnské kapituly. Při této práci vznikl 1728 více než dvousetstránkový rukopis Statuta ecclesiae collegiatae in monte S. Petri Brunae etc., shrnující mj. beneficia a vikariáty v brněnské diecézi i oltáře chrámu sv. Petra a Pavla v Brně a také opisy významných listin. V rajhradském klášteře od 1733 působil rovněž jako knihovník a ve stejné době převzal inspekci fary v Ostrovačicích. Byl pohřben do krypty klášterního kostela.

L: RSN 3, s. 974; OSN 10, s. 676; BL 1, s. 495; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 198; M. Kinter, Vitae monachorum qui ab anno 1613 in monasterio O. S. B. Raihradensi in Moravia professi in domino obierunt…, 1908, s. 31; M. Musilová, Kapitula sv. Petra a Pavla v Brně (1048) 1207–1942. Inventář, 1962, s. VI; V. Dokoupil, Soupisy rukopisných fondů Universitní knihovny v Brně, 4. Soupis rukopisů knihovny benediktinů v Rajhradě, 1966, s. 118–119; týž, Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně, 1972, s. 41; M. Švábenský, Benediktini Rajhrad. Listiny 1045–1908. Dílčí katalog, 1975.

P: MZA, Brno, fond E 6 Benediktini Rajhrad, inv. č. 251, sign. B g. 9/54, slib Nepomuka H.; tamtéž, kart. 326, inv. č. 2787, sign. G d 2 (Statuta ecclesiae collegiatae in monte S. Petri Brunae…); tamtéž, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 16 860, matrika nar. řkt. f. ú. Brno – svatý Jakub, sv. 10, s. 74.

Ref:

Jindra Pavelková