Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAASE_Jan_1806-1861)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAASE Jan 1806-1861

Z Personal
Jan HAASE
Narození 1806
Úmrtí 1861
Povolání

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

88- Umělecký řemeslník


Jan HAASE