Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAMER_Josef_1780)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAMER Josef 1780

Z Personal
Josef HAMER
Narození 1780
Povolání 75- Sochař nebo medailér


Josef HAMER