HAMRŠMÍD Josef 8.9.1859-31.8.1939: Porovnání verzí

Z Personal
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
{{Infobox - osoba
 
{{Infobox - osoba
 
| jméno = Josef HAMRŠMÍD
 
| jméno = Josef HAMRŠMÍD
| obrázek = No male portrait.png
+
| obrázek = Hamrsmid Josef portret.png
 
| datum narození = 8.9.1859
 
| datum narození = 8.9.1859
 
| místo narození = Dětenice (u Jičína)
 
| místo narození = Dětenice (u Jičína)

Aktuální verze z 20. 8. 2021, 12:57

Josef HAMRŠMÍD
Narození 8.9.1859
Místo narození Dětenice (u Jičína)
Úmrtí 31.8.1939
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
50- Náboženský publicista
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 154-155

HAMRŠMÍD, Josef* 8. 9. 1859 Dětenice (u Jičína), † 31. 8. 1939 Praha, římskokatolický kněz, historik, spisovatel

Syn chalupníka Josefa H. a Marie, roz. Gärtnerové. Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi, 1878 v Praze vstoupil do maltézského řádu a 1883 byl vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan ve Strakonicích, rakouském Rabensburgu, Horní Libchavě a od 1890 v kostele u Panny Marie Vítězné v Praze. 1903 se stal převorem maltézského řádu v Čechách. Byl též generálním vikářem velkopřevorátu česko-rakouského, konziliárním radou v Praze a v Českých Budějovicích, dále místopředseda Křesťanské akademie, řádový komtur a kněz jubilár.

Zajímal se o historii, napsal rozsáhlou studii Jošt z Rožmberka a jeho doba (1892). Mezi H. další díla se řadí stručné dějiny rodných Dětenic. Přispíval vědeckými studiemi a recenzemi do časopisů  BlahověstVlastČasopis katolického duchovenstva, Sborník historického kroužkuVychovatelMethodHlídka literární. Psal hesla do Českého slovníku bohovědného i do Ottova slovníku naučného a jeho Dodatků.

Soustředil se především na českou církevní historii, ale napsal rovněž několik prací ze sociologie, všímal si církevního práva i  výtvarného umění. Patřil k  obdivovatelům českého baroka. Pravidelně referoval o české historiografii v ročence Historisches Jahrbuch. Od přelomu století se kvůli úředním povinnostem jako historik odmlčel. Celý život spravoval archiv maltézského řádu v Praze, zatímco ostatní záležitosti předal od 1935 svému zástupci vikáři Franzi W. Bobemu, jenž po H. smrti jeho knihovnu i rukopisnou pozůstalost zlikvidoval.

H. obdržel zlatý maltézský kříž a srbský Řád sv. Sávy. Byl pohřben v Osenicích (u Jičína).

D: výběr: Jošt z Rosenberka a jeho doba, 1892; Aristidova Apologie, in: Časopis katolického duchovenstva 33, 1892, č. 2, s. 128; Pombal, sein Charakter und seine Politik, in: tamtéž, č. 3, s. 182–188; Theologia moralis…, in: tamtéž, s. 188–189; List bibliothekáře Anastasia Gauderikovi, biskupovi velletrijskému, in: tamtéž 34, 1893, č. 9, s. 575–576; Několik slov o českém kněžstvu století XIV. a XV., 1903; Rodiče, děti, náboženství, škola, 1922, s. 83–111; Pečeti českých vladařů s obrazem sv. Václava z let 1169–1199, in: Časopis katolického duchovenstva 69, 1928, č. 8 a 9, s. 998.

L: OSN 10, s. 832; OSND 2/2, s. 1015; MSN 3, s. 54; KSN 5, s. 22; Kulturní adresář, A. Dolenský (ed.), 1934, s. 21; nekrolog, in: Cyril 65, 1939, č. 5–7, s. 49 (foto); -Jský.- (= B. Jenšovský), J. H., in: ČČH 45, č. 3–4, 1939, s. 595; BOS 4, s. 671; Čáňová, s. 28; Kutnar, s. 642.

P: V. Petera, Géniové Církve i vlasti. Sv. 10 (rkp. v knihovně Katolické teologické fakulty UK), dostupné též na: http://www.cdct.cz/petera/data/dil.X/pet.59.jpeg (stav k 17. 7. 2017); SOA, Zámrsk, sbírka matrik, matrika nar. řkt. f. ú. Dětenice, sign. 121–3410, s. 302.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Eva Novotná