Verze z 31. 3. 2020, 07:53, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku HAMR Jan 13.3.1869-2.9.1961 na HAMR Jan 12.3.1869-2.9.1961 bez založení přesměrování)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAMR Jan 12.3.1869-2.9.1961

Z Personal
Jan HAMR
Narození 13.3.1869
Místo narození Řípec (u Veselí nad Lužnicí)
Úmrtí 2.9.1961
Místo úmrtí Praha
Povolání 17- Veterinář
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 154

HAMR, Jan, * 12. 3. 1869 Řípec (u Veselí nad Lužnicí), † 2. 9. 1961 Praha, zvěrolékař

Pocházel ze staré selské rodiny. Po maturitě na českém gymnáziu v Českých Budějovicích studoval na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni, kde 1890 získal diplom. Pracoval v Nepomuku, absolvoval jednoroční vojenskou službu v Přelouči (1891–92), potom působil jako okresní a městský zvěrolékař v Nepomuku, 1899 byl jmenován státním zvěrolékařem v Náchodě a 1904 přeložen do Nového Bydžova. Po absolutoriu bakteriologického kurzu ve Vídni nastoupil 1907 na ministerstvo zemědělství, kde se věnoval především obchodním smlouvám a nákazám týkajícím se hospodářských zvířat. 1918 přešel na ministerstvo zemědělství v Praze, kde převzal místo přednosty státní veterinární služby. Podílel se na jejím vybudování a dále např. na sčítání dobytka (1920), na sjednání veterinárních konvencí s Rakouskem, Rumunskem, Polskem, Maďarskem a Lotyšskem, na úpravě pohraničního veterinárního styku a na postupech při tlumení vztekliny v některých okresech. Zastupoval ministerstvo nejen na mezinárodních jednáních, ale i na konferencích. Do výslužby odešel 1929.

Psal příspěvky z oboru soudního zvěrolékařství, pojišťování dobytka a tlumení nákaz zvířat. Předsedal fyzikátním zvěrolékařským zkouškám, prvnímu sjezdu československých zvěrolékařů (1927) a zvěrolékařské sekci sjezdu přírodozpytců, lékařů a inženýrů (1928). Byl mj. řádným členem Spolku českých zvěrolékařů a Československé akademie zemědělské (v níž pracoval ve výborech a komisích), delegátem při Mezinárodním úřadu pro tlumení nakažlivých nemocí zvířat v Paříži a členem subkomise veterinárních znalců při hospodářském komitétu Společnosti národů v Ženevě. Získal dva zahraniční řády a čestné občanství v rodišti (1929).

D: Pojišťování dobytka, 1905; Sčítání hospodářského zvířectva, in: VČAZ 1, 1925, s. 352–353; Význam veterinárního zákonodárství pro výrobu živočišnou, in: Časové otázky ČAZ, sv. 27, 1931, s. 149–151; Vládní rada Jan Bouza sedmdesátníkem, in: VČAZ 10, 1934, s. 665.

L: F. Voráček, Ministerský rada J. H. šedesátníkem, in: VČAZ 5, 1929, s. 305; MSB 1, s. 192.

Gustav Novotný