Verze z 26. 4. 2020, 15:48, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{Infobox - osoba | jméno = Marie HAMTILOVÁ | obrázek = No male portrait.png | velikost obrázku = | popisek obrázku = | rodné jméno = Prachová |…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAMTILOVÁ Marie 31.10.1938-?.6.1971

Z Personal
Marie HAMTILOVÁ
Rodné jméno Prachová
Narození 31.10.1938
Místo narození Praha
Úmrtí červen 1971
Místo úmrtí Praha
Jiná jména Röhlichová
Povolání 11- Geolog
62- Osvětový nebo veřejný činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 158

HAMTILOVÁ, Marie (též Röhlichová, roz. Prachová),  * 31. 10. 1938 Praha, † červen 1971 Praha, petrografka, muzeoložka

Pocházela z českožidovské lékařské rodiny, která byla v době okupace internována. Po skončení druhé světové války se vrátila pouze s matkou. Od 1953 navštěvovala Průmyslovou školu geologickou v Praze-Žižkově. 1962 vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, specializaci petrografie. V diplomové práci se zabývala krystalinikem v okolí Písku (1962). V srpnu 1962 nastoupila na studijní pobyt v  Geologickém ústavu ČSAV v Praze do týmu Marie Palivcové, který v šedesátých letech prováděl geologické mapování 1 : 25 000 ve střední a jižní části středočeského plutonu. Od 1965 byla řádnou aspirantkou Geologického ústavu ČSAV, kde studovala vznik granitoidů nemagmatickou cestou. 1967 získala doktorát (RNDr.). Předložila kandidátskou práci Plošné a hloubkové variace ve východní polovině hlavního tělesa komplexu hornin typu Čertovo břemeno ve středočeském plutonu (1969), v níž objevně uplatnila statistické metody. S M. Palivcovou podnikla studijní cestu do NDR, z níž vytěžila studii o ruhlském krystaliniku v Durynském lese. 1969 nastoupila do nového petrografického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze, kde se kromě vědecké práce věnovala přednáškové činnosti. První manžel Pavel Röhlich (* 1931) byl geolog, druhý manžel matematik. V literatuře bývá uváděn chybný rok úmrtí 1972.

D: Zpráva o geologickém výzkumu krystalinika v okolí Písku, in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1961, 1962, s. 26–27; Zpráva o geologicko-petrografickém výzkumu ve středočeském plutonu v okolí Tábora a Jistebnice, in: tamtéž 1962, 1963, s. 43–46 (s P. Jakešem); Migmatity podolského komplexu v okolí Písku (jižní Čechy), in: AUC–Geologica, 1963, č. 3, s. 197–210; Petrographie und Genese der durbachitischen Gesteine (Typus „Čertovo břemeno“) in der Umgebung von Písek, in: tamtéž 1964, č. 3, s. 207–221; Problémy ruhlského krystalinika (Thüringer Wald), in: Čas. Mineral. Geol. 11, 1966, s. 99–105 (s M. Palivcovou); Konvergence vzniku uzavřenin a žil v granitoidech, in: tamtéž 12, 1967, s. 335–343; Vrt v kráteru Ries a „měsíční“ horniny, in: Geologický průzkum 13, 1971, č. 6, s. 187; Petrographic study of plutonic rocks using statistical methods, in: AUC–Geologica, 1971, č. 1–2, s. 63–77.

L: D. Březinová – M. Fišera, Za RNDr. M. H., CSc, in: ČNM, Oddíl přírodovědný, 140, 1972, č. 3–4, s. 234–235; F. Fediuk, Předčasná geologická úmrtí, in: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 16, 2008, č. 1, s. 134–135.

Pavel Vlašímský