Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANÁČEK_Antonín_14.6.1882)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANÁČEK Antonín 14.6.1882

Z Personal
Antonín HANÁČEK
Narození 14.6.1882
Povolání

28- Strojař nebo elektrotechnik 37- Doprava, pošty, spoje 59- Společnost - ostatní

36- Ostatní průmyslová odvětví


Antonín HANÁČEK