Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANČKA_Jan_Jurij_Prokop_7.5.1731-4.6.1789)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANČKA Jan Jurij Prokop 7.5.1731-4.6.1789

Z Personal
Jan Jurij Prokop HANČKA
Narození 7.5.1731
Úmrtí 4.6.1789
Povolání

55- Jazykovědec

50- Náboženský publicista


Jan Jurij Prokop HANČKA