HANAČEK Karl Filip 4.12.1831-10.10.1904

Z Personal
Karl Filip HANAČEK
Narození 4.12.1831
Místo narození Brno
Úmrtí 10.10.1904
Místo úmrtí Brno
Povolání 6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 160-161

HANAČEK, Karl Filip (též HANACEK, HANATČZEK, HANATSCHEK), * 4. 12. 1831 Brno, † 10. 10. 1904 Brno, úředník, botanik

Byl synem školního pomocníka na Starém Brně (pozdějšího nadučitele) Karla H. a Nepomuceny, roz. Holečkové. Absolvoval studia na gymnáziu a filozofickém ústavu v rodišti a právně-politická na univerzitách v Olomouci a ve Vídni. 1855 nastoupil jako konceptní praktikant k brněnské zemské finanční prokuratuře, 1856 získal doktorát (JUDr.) a 1858 složil advokátní a později ještě tzv. fiskální zkoušku. Z prokuratury přešel do zemského výboru, kde se stal 1861 zemským sekretářem a 1873 zemským radou. Věnoval se hlavně zemské legislativě (záležitosti silnic, regulací řek, hasičství a obcí) a souběžně spolupracoval s advokátní kanceláří Aloise Pražáka. Byl znám jako botanik působící v korporaci Naturforschender Verein in Brünn. Prováděl sběry v okolí Brna, Moravského Krumlova, na Hané, v Beskydech aj. V časopisu Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn otiskl studii Zur Flora von Mähren (roč. 29–31, 1891–1893; 33–34, 1895–1896).

L: Heller 2 (1888), s. 35–37; Brünner Zeitung 10. 10. 1904, s. 2; J. Podpěra, Květena Hané. Základy zeměpisného rozšíření rostlinstva na horním úvalu moravském, 1911, s. 7; I. Klášterský – A. Hrabětová – J. Duda, Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob, 1970, s. 87; tíž, Dějiny floristického výzkumu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1982, s. 123.

P: MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 17 130, fara Staré Brno, matrika nar. pro Staré Brno, sv. IV, s. 1117.

Gustav Novotný