Verze z 18. 2. 2021, 09:13, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANNICH Josef 23.6.1843-19.8.1934

Z Personal
Josef HANNICH
Narození 23.6.1843
Místo narození Růžodol (Liberec)
Úmrtí 19.8.1934
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 191

HANNICH, Josef, * 23. 6. 1843 Růžodol (Liberec), † 19. 8. 1934 Vídeň (Rakousko), novinář, politik

Pocházel ze šesti dětí krejčovského mistra. Vyučil se soukeníkem a pracoval jako textilní dělník v Liberci. V sedmdesátých letech 19. století se spolu se svým švagrem Josefem Schillerem (1846–1897) stal průkopníkem sociálnědemokratického hnutí v severních Čechách. 1878–82 redigoval časopis Arbeiterfreund v Liberci; 1882–83 byl vězněn v žaláři zemského soudu v Praze. 1886–91 šéfredaktor listů Arbeiterstimme a Volksfreund v Brně; od 1891 vydavatel časopisu Nordböhmischer Volksbote v Kamenickém Šenově. Na přelomu let 1888/89 se zúčastnil hainfeldského sjezdu rakouské sociálnědemokratické strany, na němž kritizoval podceňování národnostní otázky v sociální demokracii. 1897–1905 a 1907–11 byl poslancem říšské rady ve Vídni. Autor řady politických brožur (Wo will das hinaus? Eine soziale Studie, 1895; Bauern, merkt auf!, 1896), memoárové knihy Erinnerungen. Ein Beitrag zu der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung (b. d.; vyšla po roce 1907), několika divadelních her a sbírky básní Aus meiner Schublade. Ausgewählte Gedichte (1920).

L: BL 1, s. 530; E. Strauss, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie Böhmens 2. Von Hainfeld bis zum Weltkrieg, 1926, s. 55–56; D. Kreis, J. H., in: Jeschken – Iser Jahrbuch 18, 1974, s. 59–63; F. Adlgasser, Die Mitglieder der Österreichischen Zentralparlamente (Konstituierender Reichstag 1848 až 1879, Reichsrat 1861–1918) 1, Wien 2014, s. 413.

Josef Tomeš