Verze z 21. 2. 2021, 11:50, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku HANUŠ Lanškrounský Jiří 1550-1614 na HANUŠ Lanškrounský z Kronenfeldu Jiří 1551?-1614 bez založení přesměrování)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANUŠ Lanškrounský z Kronenfeldu Jiří 1551?-1614

Z Personal
Jiří HANUŠ Lanškrounský z Kronenfeldu
Narození po 1550
Místo narození Lanškroun
Úmrtí 1614
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
69- Knihtiskař nebo typograf
49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 214

HANUŠ Lanškrounský z Kronenfeldu, Jiří, * po 1550 Lanškroun, † 1614 Praha, utrakvistický kněz, tiskař, spisovatel

Studoval v Praze, krátce působil jako učitel v Poličce a Vysokém Mýtě. 1588 byl vysvěcen na kněze a poté byl činný jako duchovní správce několika regionálních i pražských far (Velvary, Vysoké Mýto, Postoloprty; Praha: u sv. Jindřicha, v kostele Matky Boží před Týnem, u sv. Václava Na Zderaze, u sv. Mikuláše na Malé Straně). 1609 se přihlásil k české konfesi a byl zvolen přísedícím konzistoře podobojí. Patřil k vyhlášeným kazatelům, uplatnil se však také jako literát a kulturně aktivní osobnost; udržoval přátelské styky s domácími humanisty, kteří mu dedikovali latinské básně. Sám přispíval jednotlivými verši do různých tisků. Svůj společenský vzestup potvrdil 1612, kdy získal predikát z Kronenfeldu. Provozoval také vlastní tiskařskou dílnu, jejíž produkce se dochovala z let 1610–13; v literatuře se traduje, že fungovala již od 1606. Její vybavení sice nepřekračovalo dobový průměr, za svou krátkou existenci však vytiskla na sto třicet titulů, a to většinou latinskou poezii, kromě ní také univerzitní teze, kancionály, kázání a díla teologická či nábožensko-vzdělávací.

Mezi H. vlastní literární práce náleží českojazyčné tituly homiletického či christologického obsahu: Pravdivé a kratičké vypsání o zázračno-podivném skutku Páně, kterýž se stal v kraji chrudimském blíž Vysokého Mejta… (1596), Kázání na odchodné v osadě svatého Jindřicha v Novém Městě pražském… (1602), Rozmlouvání potěšitedlné pána Jezu Krista božího a Marie panny syna… (1607), Deset zaslíbení božích o mesiášovi, pánu Ježíši Kristu (1611).

L: RSN 3, s. 639–640; Jireček 1, s. 225–227; J. Jireček, J. H. (Hanus) Landskronský z K., in: ČNM 57, 1883, s. 472–495; OSN 10, s. 869–870; BOS 4, s. 677; J. Volf, Dějiny českého knihtisku do roku 1848, 1926, s. 65; K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860, 1966, s. 110; RHB 2, s. 263–266 (s datem úmrtí 10./11. 11. 1613); Voit, s. 342 (se soupisem díla a literatury); V. Pumprla, Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století, 2010, s. 407–408.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

David Mach