Historie verzí stránky „HANUŠ Stanislav 10.11.1885-12.9.1943“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace