HANZÁK Jan 1.9.1923-20.9.1994: Porovnání verzí

Z Personal
(HANZÁK_Jan_1.9.1923-20.9.1994)
 
 
Řádka 9: Řádka 9:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Jan HANZÁK
+
|citace = Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 221
 +
}}
 +
'''HANZÁK, Jan''', ''* 1. 9. 1923 Praha, † 20. 9. 1994 Praha, zoolog''
  
== Literatura ==
+
Mládí prožil v Bystřici u Benešova, 1943 maturoval a byl totálně nasazen. 1945–49 studoval biologii na Přírodovědecké
  Živa XLII/1994, č.4, 190; Janko;    
+
fakultě UK v Praze, na základně obhajoby kandidátské práce o biologii kvakoše nočního získal 1963 vědeckou hodnost
 +
CSc. Již od studií spolupracoval s Národním muzeem, v němž
 +
1946–88 až do odchodu do důchodu pracoval a řadu let vedl
 +
jeho zoologické oddělení. Zabýval se zoologií obratlovců,
 +
především ptáků a savců. Pečoval nejen o sbírky, ale zasloužil
 +
se také o vybudování kroužkovací stanice v  Praze-Hostivaři.
 +
Založil ornitologickou stanici na Třeboňsku u rybníka Velký
 +
Tisý a podílel se na jeho prohlášení za přírodní rezervaci. Se
 +
spolupracovníky natáčel na magnetofon ptačí hlasy a vytvářel
 +
jejich archiv. Byl dlouholetým jednatelem a čestným členem
 +
Československé společnosti ornitologické, redaktorem jejích
 +
''Zpráv'' a 1965–72 také sborníku ''Sylvia''. Věnoval se rovněž myslivosti. H. rozsáhlá bibliografie čítá více než sto prací. H. měl
 +
velké zásluhy o  popularizaci vědy, redigoval sedmidílnou encyklopedii ''Světem zvířat'' (1976), byl autorem dvou svazků
 +
''Ptáci'' a se Zdeňkem Veselovským spolupracoval na svazku ''Savci''. Jeho ''Velký obrazový atlas ptáků'' vyšel od 1974 v šestnácti
 +
jazycích (včetně maďarštiny a švédštiny). Pohřben je v kolumbáriu Vinohradského hřbitova v Praze.
 +
 
 +
'''D:''' Roháč velký, Podiceps cristatus [L], jeho oekologie a hospodářský význam,
 +
1949; Život a dílo Ch. Darwina, 1952; Collins encyclopedia of animals (se
 +
Z. Veselovským a D. Stephenem), 1968; Cizokrajní ptáci v bytě, 1969 (člen
 +
kolektivu); Naši savci, 1970; Birds’ eggs and nests.  A  concise guide in colour (spoluator), London – New York – Sydney – Toronto 1971; Zpěv přírody (s J. Šálkem), 1971; Small mammals in eastern part of Nepal Himalaya
 +
(s M. Danielem), 1985.
 +
 
 +
'''L:''' ČBS, s. 191; Tomeš 1, s. 416; Živa 21, 1973, č. 6, s. 223; 31, 1983, č. 6,
 +
s. 340; J. Formánek, RNDr. J. H. CSc. 1. 9. 1923 – 20. 9. 1944, in: tamtéž 42, 1994, č. 4, s. 190; K. Hudec, Ornitologové České republiky, 1999,
 +
s. 28 (foto, další literatura).
 +
 
 +
Jiří Martínek
 +
    
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:7- Zoolog]]
 
[[Kategorie:7- Zoolog]]

Aktuální verze z 24. 2. 2021, 09:02

Jan HANZÁK
Narození 1.9.1923
Místo narození Praha
Úmrtí 20.9.1994
Místo úmrtí Praha
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 221

HANZÁK, Jan, * 1. 9. 1923 Praha, † 20. 9. 1994 Praha, zoolog

Mládí prožil v Bystřici u Benešova, 1943 maturoval a byl totálně nasazen. 1945–49 studoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, na základně obhajoby kandidátské práce o biologii kvakoše nočního získal 1963 vědeckou hodnost CSc. Již od studií spolupracoval s Národním muzeem, v němž 1946–88 až do odchodu do důchodu pracoval a řadu let vedl jeho zoologické oddělení. Zabýval se zoologií obratlovců, především ptáků a savců. Pečoval nejen o sbírky, ale zasloužil se také o vybudování kroužkovací stanice v Praze-Hostivaři. Založil ornitologickou stanici na Třeboňsku u rybníka Velký Tisý a podílel se na jeho prohlášení za přírodní rezervaci. Se spolupracovníky natáčel na magnetofon ptačí hlasy a vytvářel jejich archiv. Byl dlouholetým jednatelem a čestným členem Československé společnosti ornitologické, redaktorem jejích Zpráv a 1965–72 také sborníku Sylvia. Věnoval se rovněž myslivosti. H. rozsáhlá bibliografie čítá více než sto prací. H. měl velké zásluhy o popularizaci vědy, redigoval sedmidílnou encyklopedii Světem zvířat (1976), byl autorem dvou svazků Ptáci a se Zdeňkem Veselovským spolupracoval na svazku Savci. Jeho Velký obrazový atlas ptáků vyšel od 1974 v šestnácti jazycích (včetně maďarštiny a švédštiny). Pohřben je v kolumbáriu Vinohradského hřbitova v Praze.

D: Roháč velký, Podiceps cristatus [L], jeho oekologie a hospodářský význam, 1949; Život a dílo Ch. Darwina, 1952; Collins encyclopedia of animals (se Z. Veselovským a D. Stephenem), 1968; Cizokrajní ptáci v bytě, 1969 (člen kolektivu); Naši savci, 1970; Birds’ eggs and nests. A concise guide in colour (spoluator), London – New York – Sydney – Toronto 1971; Zpěv přírody (s J. Šálkem), 1971; Small mammals in eastern part of Nepal Himalaya (s M. Danielem), 1985.

L: ČBS, s. 191; Tomeš 1, s. 416; Živa 21, 1973, č. 6, s. 223; 31, 1983, č. 6, s. 340; J. Formánek, RNDr. J. H. CSc. 1. 9. 1923 – 20. 9. 1944, in: tamtéž 42, 1994, č. 4, s. 190; K. Hudec, Ornitologové České republiky, 1999, s. 28 (foto, další literatura).

Jiří Martínek