Verze z 1. 3. 2021, 11:46, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku HARANT z Polžic a Be Jan Jiří 24.12.1580-1648 na HARANT z Polžic a Bezdružic Jan Jiří st. 24.12.1580-?1649 bez založení přesměrování)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HARANT z Polžic a Bezdružic Jan Jiří st. 24.12.1580-?1649

Z Personal
Jan Jiří st. HARANT z Polžic a Bezdružic
Narození 24.12.1580
Úmrtí po 1648
Místo úmrtí Kulmbach (Německo)
Povolání 63- Spisovatel
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 232

HARANT z Polžic a Bezdružic, Jan Jiří st., * 24. 12. 1580, † po 1648 Kulmbach (Německo), exulant, spisovatel

Nejmladší bratr Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564–1621); při dělení otcovského majetku získal Hoštice a Habartice na Klatovsku. Podporoval jednotu bratrskou a na straně povstalců se účastnil stavovského povstání, za což byl 1623 konfiskační komisí odsouzen ke ztrátě poloviny jmění. Odmítl konvertovat ke katolictví a 1628 odešel do exilu. Pobýval v Horní Falci, v Hofu ve Voigtlandu a od 1632 v Kulmbachu, kam se po krátkém pobytu v Lichtenbergu (Horní Franky) opět vrátil.

Je původcem autobiograficky orientovaných Pamětí od roku 1624 do roku 1648, které začal psát ještě v době svého pobytu v západních Čechách. Formou deníkových záznamů evidoval veškeré dobové události, které zaujaly jeho pozornost, včetně kuriozit. Dílo se stalo výmluvným svědectvím o společensko-politické situaci v době třicetileté války, o životě českých exilových komunit, ale i o dobových náboženských představách, které byly mimo jiné ovlivňovány také rozličnými zprávami o zázracích a proroctvích.

Do němčiny 1638 přeložil cestopisné dílo svého bratra Kryštofa Putování aneb cesta z Království českého do města Benátek ... a dále do Egypta, které H. syn, Kryštof Vilém, vydal tiskem pod názvem Der christliche Ulysses… H. k němu připsal samostatnou kapitolu, zachycující osudy Kryštofa H. v době po návratu z cest až do roku 1615. Ta však byla poprvé publikována teprve ve druhé polovině 19. století.

D: M. S. memorabilium tum in Germania, tum in Bohemia, Moravia, Silesia et Lusatia ab anno 1624 usque in annum 1648 gestarum (dochováno v rkp.). Překlad: Der christliche Ulysses oder Weit-versuchte Cavallier, fürgestellt in der denckwürdigen Bereisung so wol deß Heiligen Landes, als vieler anderer morgenländischer Provintzen, Landschafften und berühmter Städte, Nürnberg 1678; Aus dem Leben des böhmischen Freiherrn Christoph Harant von Polžitz und Weseritz erzählt von dessen Bruder Johann Georg Harant von Polžitz und Weseritz, E. Schebek (ed.), 1874; Paměti J. J. H. z P. a z B. od roku 1624 do roku 1648, F. Menčík (ed.), 1897.

L: Jireček 1, s. 227–228; F. Menčík, J. J. H. z P. a B., in: ČNM 61, 1887, s. 488–495; OSN 10, s. 877–878; Z. Kalista, České baroko. Studie, texty, poznámky, 1941, s. 333; J. Racek, Kryštof Harant z Polžic a jeho doba 2. Život, 1972, s. 85; LČL 2, s. 77–78; Kutnar, s. 97; B. Mauleová, J. J. H. z P. a B., český šlechtic a exulant, 2007 (magisterská diplomová práce, FF UK, Praha); J. Just, „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil“. Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610‒1618, 2011, s. 285.

P: NK, Praha, sign. 54 S 822 (Biblí svatá, 1613, exemplář z vlastnictví J. J. st. H. z P. a B.).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Just