Verze z 1. 3. 2021, 19:38, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HARDTMUTH Franz 15.6.1870-14.3.1927

Z Personal
Franz HARDTMUTH
Narození 15.6.1870
Místo narození České Budějovice
Úmrtí 14.3.1927
Místo úmrtí České Budějovice
Povolání 32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství
36- Ostatní průmyslová odvětví
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 239

HARDTMUTH, Franz, * 15. 6. 1870 České Budějovice, † 14. 3. 1927 České Budějovice, průmyslový podnikatel

Jediný syn Franze (1832–1896) a Mathildy H. (1842–1901); od mládí používal i v oficiálních dokumentech přezdívku Bia, aby se odlišil od stejnojmenného otce. V Českých Budějovicích absolvoval čtyři třídy gymnázia, poté se ve švýcarském Neuchâtelu zdokonaloval v cizích jazycích. Po maturitě na obchodní akademii v Linci nastoupil do rodinné firmy. 1897 po smrti otce uzavřel s matkou a sestrami smlouvu, na jejímž základě byla zřízena a do obchodního rejstříku zapsána nová rodinná společnost. H. se sestrou Mathildou se stali jejími jednateli. Firma tehdy kromě továren v Českých Budějovicích a v Podbořanech měla pobočky v Praze, ve Vídni, Budapešti, Londýně a Paříži. Ještě v témže roce byla otevřena i pobočka v Linci a později další v Drážďanech, Štýrském Hradci a v Curychu.

H. našel zálibu v tehdy módních sportovních aktivitách, lovu, rybaření, automobilismu, fotografování (ve své vile v Českých Budějovicích si zřídil temnou komoru) a zajímal se o technické novinky a vynálezy. Podobně jako sestra si v areálu továrny 1911–12 vybudoval vilu. Od mládí trpěl zdravotními potížemi, proto nemusel po vypuknutí první světové války ani narukovat.

Oženil se 1902 v Českých Budějovicích s Annou, roz. Rostoczilovou, z manželství se narodily tři děti: Marie (* 11. 4. 1903 Vídeň, Rakousko, † 1994), Anna (* 12. 4. 1905 České Budějovice) a Franz. Po druhé světové válce zůstaly až do jara 1946 manželka s dcerou Annou v Choustníku (u Tábora), poté, podobně jako většina členů rodiny, odešly do Rakouska. Mariin manžel Charles Rohan byl jako britský občan za druhé světové války internován v koncentračním táboře, po jejím konci se oba odstěhovali do Velké Británie, kde z dceřiné společnosti vytvořili britskou frakci firmy, do níž později přistoupili oba sourozenci H. Franz a Anna.

Franz H. (* 19. 11. 1907 České Budějovice) studoval v Liberci a ve Vídni. Vysokoškolská studia přerušil a vstoupil do nově vytvořené československé armády. 1935 promoval jako doktor obchodních věd. Za druhé světové války sloužil v německé armádě, na italské frontě padl do zajetí. Po válce byl propuštěn a odešel do Velké Británie.

L: Der Bautechniker 4. 6. 1909, s. 6; 9. 9. 1910, s. 3; 16. 9. 1910, s. 1–2; Linzer Volksblatt 24. 4. 1908; Národní listy 6. 5. 1910, s. 3; Prager Abendblatt 28. 10. 1913, s. 3; Tomeš 1, s. 419; I. J. Wodiczka, Zur Geschichte der Familie Edle von H. 1, 1935, passim; Encyklopedie Českých Budějovic, 1998, s. 136; M. Konečný, Česká keramika. Rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748–1948, 2003, s. 212–213, 408; Slavné vily jihočeského kraje, E. Erbanová – M. Šilhan – R. Švácha (eds.), 2007, s. 78–81; J. Lišková – H. Králová, „Vytrvale vpřed“: osudy rodu (von) H., in: Práce z dějin techniky a přírodních věd 46, 2016, s. 109–113, 120–128.

P: SOA, Třeboň, pobočka České Budějovice, fond Koh-i-noor, tužkárny L. a C. Hardtmuth, České Budějovice; fond Koh-i-noor Hardtmuth, s. p., České Budějovice; SOkA, České Budějovice, fond Koh-i-noor, generální ředitelství, České Budějovice, fond Folprecht, JUDr.; AHMP, Obchodní a směnečný soud, kniha 10, fol. 77 v – 78 r.; Jihočeské muzeum, České Budějovice, historické sbírky.

Hana Králová