Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HARUS_Jan_12.7.1892-15.9.1967)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HARUS Jan 12.7.1892-15.9.1967

Z Personal
Jan HARUS
Narození 12.7.1892
Úmrtí 15.9.1967
Povolání

47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848

45- Voják nebo partyzán


Jan HARUS