Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HATZFELDU_z)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HATZFELDU z Melchior Fridrich Gottfried 20.10.1593-9.1.1658

Z Personal
HATZFELDU z
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


HATZFELDU z