Verze z 7. 4. 2021, 15:20, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAUGWITZOVÉ rodina

Z Personal
HAUGWITZZOVÉ (rodina)
Jiná jména HAUGVICOVÉ
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 301

HAUGWITZOVÉ (též HAUGVICOVÉ), šlechtická rodina

Rozvětvený hraběcí rod původem z Míšně, jehož početní členové se usadili v Lužici a v Kladsku. Do Čech a na Moravu přišli z Lužice ve 13. století, později žili také ve Slezsku a Prusku. Ve službách Marie Terezie se prosadil Friedrich Wilhelm (1702–1765), který byl synem Jiřího Karla H. (1674–1745), sasko-polského generála a zemského staršího hlohovského knížectví.

První manželkou Friedricha Wilhelma H. se stala Eleonora Barbora Nosticová († 1736), s níž měl syna Otu Karla (1732 až 1761). Po její smrti se oženil s Terezií Hedvikou z Frankenbergu; manželé zplodili dceru Marii Annu (1744–1789). 1752 zakoupil panství Náměšť nad Oslavou, které po jeho smrti zdědila neteř druhé manželky Marie Josefa z Frankenbergu (1744–1821). Ta se provdala 1766 za zakladatele náměšťské linie rodu Karla Wilhelma I. (1736–1791 ?), generála povýšeného 1779 do hraběcího stavu. Z manželství vzešli dva synové: Heinrich Wilhelm III. (1770–1842), hudebník a textilní podnikatel, a Eugen Wilhelm (1777–1867), voják a zemský komtur Řádu německých rytířů.

L: Libri citationum et sententiarum seu. Knihy půhonné a nálezové 2, V. Brandl (ed.), 1873, s. 291, č. 1237; OSN 10, s. 959–962; J. Pilnáček, Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s. 389; J. Kotík, Letopisy H., 1997, s. 13, 29, 50–53.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Vojtěch Szajkó