Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAVEL_Norbert_6.6.1860-27.1.1928)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAVEL Norbert 6.6.1860-27.1.1928

Z Personal
Norbert HAVEL
Narození 6.6.1860
Úmrtí 27.1.1928
Povolání

15- Lékaři

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Norbert HAVEL