Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAVLÍK_Antonín_14.10.1855-1.8.1925)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAVLÍK Antonín 14.10.1855-1.8.1925

Z Personal
Antonín HAVLÍK
Narození 14.10.1855
Úmrtí 1.8.1925
Povolání

55- Jazykovědec

61- Pedagog


Antonín HAVLÍK