Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HEBERMANN_Karel_11.2.1858-19.8.1909)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HEBERMANN Karel 11.2.1858-19.8.1909

Z Personal
Karel HEBERMANN
Narození 11.2.1858
Úmrtí 19.8.1909
Povolání

26- Bánský odborník nebo energetik 28- Strojař nebo elektrotechnik

61- Pedagog


Karel HEBERMANN