Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HEINE_Franz_Julius_16.4.1823-22.7.1902)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HEINE Franz Julius 16.4.1823-22.7.1902

Z Personal
Franz Julius HEINE
Narození 16.4.1823
Úmrtí 22.7.1902
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví


Franz Julius HEINE