HELLER Agathon 24.11.1874-3.10.1943

Z Personal
Agathon HELLER
Narození 24.11.1874
Místo narození Karlín (Praha)
Úmrtí 3.10.1943
Místo úmrtí Praha
Povolání 61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 23, Praha 2020, s. 451

HELLER, Agathon, * 24. 11. 1874 Karlín (Praha), † 3. 10. 1943 Praha, učitel, sokolský cvičitel

Syn Františka Agathona H. (1833–1899), původem z Vlašimi, a Barbory, roz. Neubauerové (1845–1900), synovec Ferdinanda H. (1824–1912), Serváce Bonifáce H. (1845 až 1922) a Saturnina Ondřeje H. (1840–1884). Otec byl řídícím učitelem v Karlíně (dnes Praha) a později na Vyšehradě, kde od 1890 působil Sokol. H. s bratrem Karlem od dětství cvičil podle sokolského vzoru. 1892 vstoupil do vyšehradské sokolské jednoty, v níž se uplatnil jako cvičitel dorostu a žactva, poté byl místonáčelníkem středočeské župy. Na 4. všesokolském sletu 1901 se v přeboru mužů umístil na třetím místě. 1904 se H. stal členem technického odboru České obce sokolské a jejím místonáčelníkem. 1907 se podílel na sletové skladbě pro ženy, 1912 na skladbě pro žáky. Po odstoupení Jindřicha Vaníčka byl H. 1931–33 náčelníkem ČOS; v Sokole též vedl pěvecký a tamburašský sbor. 1900 se oženil s Annou (* 1879), dcerou sokolského činovníka Jana Malýpetra, s níž měl dva syny a dceru. 1921 přestoupil do Církve československé.

Podobně jako otec učil na Vyšehradě, pedagogickou kariéru dovršil jako ústřední ředitel pražských pokračovacích živnostenských škol, 1937 odešel do penze. V době mobilizace sokolstva po první světové válce se stal velitelem II. praporu I. pluku Stráže svobody. 1919 se zúčastnil kurzu YMCA v Žilině, kde ho američtí lektoři seznámili s volejbalem a H. přeložil jeho pravidla do češtiny. Ministerstvo školství ho pověřilo vedením tělocvičných kurzů pro učitele obecných a měšťanských škol. Spolupracoval na osnovách tělocviku pro obecné školy a psal metodické příručky. Přispíval do sokolských časopisů Věstník sokolský a Cvičitel, jehož byl spoluredaktorem.

D: Cvičební večery na koni na šíř s madly, 1913; Americké hry (s J. Machotkou), 1920; Cvičební hodiny začátečníků, 1922; Methodika tělesné výchovy mládeže od 6 do 14 let dle soustavy dra Miroslava Tyrše, 1922; Tělesná cvičení v pátém školním roce, 1931.

L: OSND 2/2, s. 1073; MSN 3, s. 129; KSN 5, s. 82; Aga H. padesátníkem, in: Sokol 50, 1924, č. 11, s. 272–273; T. Tlustý, Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku. Rozvoj tělesné kultury v letech 1918–1939, 2018, s. 134.

P: AHMP, Archivní katalog, soupis pražského obyvatelstva (1830–1920), kart. 88, č. 89 a 131; matrika nar. řkt. f. ú. Karlín, kniha N 9, fol. 302.

Kateřina Pohlová