Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HELZEL_August_29.5.1851-17.9.1931)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HELZEL August 29.5.1851-17.9.1931

Z Personal
August HELZEL
Narození 29.5.1851
Úmrtí 17.9.1931
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky


August HELZEL