Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HINEK_Carolus_1780-1856)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HINEK Carolus 1780-1856

Z Personal
Carolus HINEK
Narození 1780
Úmrtí 1856
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Carolus HINEK