Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HIRŠL_Karel_27.12.1922-2.5.1945)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HIRŠL Karel 27.12.1922-2.5.1945

Z Personal
Karel HIRŠL
Narození 27.12.1922
Úmrtí 2.5.1945
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Karel HIRŠL