Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HLAVÁČEK_Luboš_1.5.1929)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HLAVÁČEK Luboš 1.5.1929-4.3.2007

Z Personal
Luboš HLAVÁČEK
Narození 1.5.1929
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění


Luboš HLAVÁČEK