Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HLAVSOVÁ_Hana_11.2.1934-6.11.1960)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HLAVSOVÁ Hana 11.2.1934-6.11.1960

Z Personal
Hana HLAVSOVÁ
Narození 11.2.1934
Úmrtí 6.11.1960
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění


Hana HLAVSOVÁ