Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HOŘALKA_Jan_Evangelista_Bedř_6.12.1796-9.9.1860)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HOŘALKA Jan Evangelista Bedřich 6.12.1796-9.9.1860

Z Personal
Jan Evangelista Bedř HOŘALKA
Narození 6.12.1796
Úmrtí 9.9.1860
Povolání

77- Hudební skladatel

78- Hudební interpret


Jan Evangelista Bedř HOŘALKA