Historie verzí stránky „HOFFER Augustin 20.4.1910-21.8.1981“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace