Historie verzí stránky „HORÁČEK Ladislav 17.6.1947-21.7.2015“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace