Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRŮZA_Jan_13.1.1906-19.1.1972)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRŮZA Jan 13.1.1906-19.1.1972

Z Personal
Jan HRŮZA
Narození 13.1.1906
Úmrtí 19.1.1972
Povolání

14- Hydrolog

21- Odborník rostlinné výroby


Jan HRŮZA