Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRBATÝ_Jan_20.1.1942)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRBATÝ Jan 20.1.1942-23.7.2019

Z Personal
Jan HRBATÝ
Narození 20.1.1942
Místo narození Strážisko, o. Prostějov
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury


Jan HRBATÝ

Literatura

 ČSp 12.3.1970; 17.10. 1963;