Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRON_Karel_1869-1894)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRON Karel 1869-1894

Z Personal
Karel HRON
Narození 1869
Úmrtí 1894
Povolání 72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury


Karel HRON