Verze z 1. 3. 2015, 15:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HRYS_Emanuel_1839-26.3.1906)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HRYS Emanuel 1839-26.3.1906

Z Personal
Emanuel HRYS
Narození 1839
Úmrtí 26.3.1906
Povolání 61- Pedagog


Emanuel HRYS